VinaaVenkatesam na Naadho na Natha:
Sadhaa Venkatesam Smaraami Smaraami
Hare Venkatesa Praseedha Praseedha
Priyam Venkatesa! Prayaccha Prayaccha!